اطلاعات تماس
تلفن
۵۲۳۵۳۳۱۴ ۶۱ ۰۰۹۸
۵۲۳۵۳۳۱۵ ۶۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۲۳۳۲۲۹۴ ۰۶۱

تلفن همراه
۹۱۶۱۵۲۳۱۳۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی ،
بندر ماهشهر ، خیابان امام شمالی ، فروشگاه کالا صنعت مسعود

کالا صنعت مسعود

تلفن

  • ۵۲۳۵۳۳۱۴ ۶۱ ۰۰۹۸
  • ۵۲۳۵۳۳۱۵ ۶۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۵۲۳۳۲۲۹۴ ۰۶۱

تلفن همراه

  • ۹۱۶۱۵۲۳۱۳۴ ۰۰۹۸

دفتر مرکزی

 • ،
  بندر ماهشهر ، خیابان امام شمالی ، فروشگاه کالا صنعت مسعود

خروجی اخبار


لینک های مرتبط