اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۱۹۶۱ ۰۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۳۲۴۷ ۰۲۱

تلفن همراه
۹۱۲۷۷۶۸۲۵۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی ،
تهران - خیابان سعدی جنوبی - کوچه خوانساری - مجتمع ایرانیان

بازرگانی تکنیک بلبرینگ

تلفن

    • ۳۶۶۱۱۹۶۱ ۰۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۶۶۱۳۲۴۷ ۰۲۱

تلفن همراه

    • ۹۱۲۷۷۶۸۲۵۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • ،
    تهران - خیابان سعدی جنوبی - کوچه خوانساری - مجتمع ایرانیان

خروجی اخبار


لینک های مرتبط